Our Board

Foodbank Western Australia Board of Directors:

BOARD_Peter Mansell                                _DSC6655
Peter Mansell (Chair)                                                       Kathy Cilkos
_DSC6627                               _DSC6635
Janet Curran                                                                       D. John Carlson
BOARD_Justin Little                               BOARD_Ian Rakich
Justin Little                                                             Ian Rakich

Mark Armitage

Mark Armitage

Foodbank NSW Foodbank QLD Foodbank VIC Foodbank SA Foodbank NT Foodbank WA Foodbank TAS Foodbank AUS